Đang tải.
Xin vui lòng chờ.

Menu

Đặt Thiết Kế Web

Điều khoản sử dụng

Việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ do Công Ty TNHH Một Thành Viên ICOM (nay gọi tắt là ICOM) cung cấp chịu sự chi phối của các điều khoản sau. Xin vui lòng đọc kỹ và chấp thuận trước khi tiến hành đặt mua dịch vụ Thiết Kế Web.

1. Các gói Thiết Kế Web và chức năng: ICOM cung cấp 5 gói Thiết Kế Web: Blog, Quảng Bá, sCMS, Online Shop, và Cao Cấp. Mỗi gói Thiết Kế Web sẽ có các chức năng theo như quảng cáo ở trang [Thiết Kế Web] và theo thỏa thuận trong hợp đồng được giao kết.

2. Chất lượng dịch vụ Thiết Kế Web do ICOM cung cấp: Dịch vụ Thiết Kế Web do ICOM cung cấp dựa trên thỏa thuận giữa quý khách và ICOM. Chúng tôi hoàn thành dự án dựa trên yêu cầu của bạn hoặc dựa trên ý tưởng do chúng tôi đề suất và được bạn chấp thuận. Sau khi hoàn thành dự án, bạn sẽ có 7 ngày xem bản chạy thử nghiệm và có thể yêu cầu chỉnh sửa nếu thấy cần thiết trước khi Website được bàn giao chính thức. Sau khi bàn giao, dự án sẽ chuyển sang chế độ bảo hành. Trong đó, chúng tôi đảm bảo website vận hành suôn sẻ và khắc phục mọi lỗi thuộc về phần mềm. Mọi thay đổi về nội dung của website sẽ không nằm trong phạm vi bảo hành.

3. Quy trình Thiết Kế Web: Bao gồm 5 bước. Bước 1: thảo luận tìm hiểu vế quy mô của dự án và các yêu cầu. Bước 2: Thanh toán hoặc đặt cọc phí cho dự án. Bước 3: tiến hành thiết kế và viết mã phần mềm. Bước 4: Xem thử và thu thập ý kiến. Bước 5: Cung cấp nội dung cơ bản và chỉnh sửa theo yêu cầu. Bước 5: Hoàn công, kiểm tra, thanh toán, chuyển giao, và chuyển sang chế độ bảo hành.

4. Sử dụng dịch vụ Thiết Kế Web: Khi sử dụng dịch vụ Thiết Kế Web do ICOM cung cấp, bạn đồng ý và hiểu rằng bạn sẽ phải có trách nhiệm: (1) Cung cấp nội dung cơ bản hoặc chi tiết của website và hình ảnh thực tế liên quan (nếu có) để chúng tôi có cơ sở thực hiện. Bạn sẽ được cung cấp bản thăm dò thông tin qua Email và có thể gửi trả về cho chúng tôi với nội dung chi tiết và các hình ảnh thực tế nếu có qua Email. (2) Xem xét và cho ý kiến về dự án khi được nhân viên chúng tôi yêu cầu để tạo điều kiện hoàn thành dự án. (3) Rà soát nội dung website trong vòng 7 ngày sau khi được bàn giao và yêu cầu các chỉnh sửa nếu thấy cần thiết. (4) Tạo điều kiện thuận lợi cho ICOM hoàn thành dự án và không trì hoãn quá 30 ngày kể từ ngày có yêu cầu xem xét hoặc kiểm tra website. (5) Không sử dụng dịch vụ của ICOM để truyền bá những thông tin chống, phá xuyên tạc, và truyền bá những thông tin trái với pháp luật về cá nhân và tổ chức. (6) Không sử dụng dịch vụ của ICOM để truyền bá các thông tin đồi trụy, ma túy, mãi dâm, và các không tin cấm khác theo luật hiện hành. (7) Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật đối với các thông tin do mình đăng tải.

5. Thiết lập, Bảo hành, và Hỗ Trợ Kỹ Thuật: Sau khi nhận được đơn đặt hàng và tiền thanh toán cho đặt cọc hoặc toàn bộ số tiền cho đơn hàng, ICOM sẽ tiến hành dự án và chuyển giao khi hoàn thành. Sau khi chuyển giao, bạn sẽ được hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí trong trong thời gian bảo hành theo quy định của từng gói thiết kế web. Bạn có thể sử dụng trang [Hỗ Trợ] để gửi các yêu cầu hỗ trợ. Nhân viên của ICOM sẽ liên hệ và giải quyết yêu cầu của quý khách trong vòng 24-48 giờ.

6. Thời hạn hoàn thành dự án: Thời gian hoàn thành dự án thỏa thuận giữa hai bên hoặc theo đúng theo quảng cáo. ICOM được bảo lưu quyền trì hoãn việc hoàn thành dự án do các yếu tố khách quan hoặc chúng tôi cần thêm thời gian để hoàn thiện sản phẩm. Trong trường quý khách cố tình trì hoãn quá 30 ngày một cách bất hợp lý trong việc tiếp nhận hoàn công dự án hoặc việc cung cấp thông tin cho ICOM để hoàn thành dự án, ICOM có quyền chấm dứt dự án và bàn giao phần mềm đã hoàn thành cho quý khách qua mạng internet (nếu đã nhận đủ tiền thanh toánh) hoặc không bàn giao (nếu chỉ nhận tiền cọc).

7. Thanh toán và hoàn tiền: Bạn có thể thanh toán cho dịch vụ Thiết Kế Web theo ba cách chuyển khoản ngân hàng, tiền mặt tại trụ sở công ty, hoặc thanh toán trực tuyến. Đối với các gói Thiết Kế Web, yêu cầu đặt cọc hoặc thanh toán 100% đã được quy định rõ trừ khi có thay đổi trong thỏa thuận với ICOM. Mọi giao dịch sau đã được thanh toán hoặc đặt cọc đều không được hoàn tiền. Trong trường hợp ICOM thực thi quyền từ chối cung cấp dịch vụ, không thể tiếp tục dự án, hoặc đơn phương chấm dứt dự án trái với thỏa thuận sô 4 (phía trên) trong hợp đồng này, ICOM có trách nhiệm hoàn trả 100% số tiền đã được thanh toán (bao gồm cả tiền đặt cọc).

8. Các sản phẩm và dịch vụ kèm theo: Trong trang này bạn sẽ có cơ hội lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ kèm theo. Các sản phẩm và dịch vụ này là không bắt buộc. Bạn có thể đặt mua tại bất kỳ công ty nào và cung cấp thông tin đăng nhập cho ICOM để chúng tôi cài đặt và thiết lập Website đã hoàn chỉnh. Tuy nhiên, lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ do ICOM cung cấp sẽ giúp cho quá trình cài đặt suôn sẻ và nhanh chóng hơn. Các chức năng sẽ giống như đã quảng cáo trên website của ICOM.

9. Hiệu lực hợp đồng: Các thỏa thuận này có giá trị như hợp đồng mua bán thông thường. Địa chỉ IP và ngày tháng có giá trị thay thế cho chữ ký chấp thuận về các điều khoản trên.Tôi đã đọc kỹ, hiểu rõ, và chấp thuận các điều khoản trên. Số địa chỉ IP 3.238.72.180 và thời điểm hiện tại sẽ thay cho chữ ký của tôi.