Đang tải.
Xin vui lòng chờ.

Menu

Mua phầm mềm sCMS

Điều khoản sử dụng

Việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ do Công Ty TNHH Một Thành Viên ICOM (nay gọi tắt là ICOM) cung cấp chịu sự chi phối của các điều khoản sau. Xin quý khách vui lòng đọc kỹ và chấp thuận trước khi tiến hành đặt mua phần mềm sCMS.

1. Quyền Sở Hữu & Bản Quyền: Phần mềm quản lý nội dung website sCMS do ICOM thiết kế và cung cấp được bảo vệ bởi Luật Sở Hữu Trí Tuệ. Khi quý khách mua phần mềm sCMS, bạn được sở hữu bản quyền sử dụng sCMS vô thời hạn được cấp cho một bản quyền cụ thể. ICOM giữ nguyên quyền sở hữu toàn diện và toàn quyền đối với phần mềm quản lý nội dung website sCMS. Mỗi bản quyền bạn sở hữu sẽ gắn liền vơi một tên miền (domain name) và tên người hoặc tổ chức sử dụng phần mềm. Thông tin không thể thay đổi, chỉnh sửa, mua bán, hoặc chuyển giao cho bên thứ ba.

2. Bảo hành: Bạn hiểu và đồng ý rằng ICOM cung cấp phần mềm sCMS cho bạn và chỉ đảm bảo hoạt động trên hệ thống công nghệ hiện tại và theo các chức năng như trong quảng cáo sản phẩm. Mọi hoạt động chỉnh sửa và nâng cấp hệ thống do bạn tự tiến hành dẫn đến việc sCMS ngưng hoạt động sẻ không thuộc phạm vi trách nhiệm và trách nhiệm bảo hành sản phẩm của ICOM. Thời hạn bảo hành là 1 năm kể từ ngày bàn giao phần mềm sCMS và website. Hình thức bảo hành là chỉnh sửa các lỗi của phần mềm sCMS do ICOM thiết kế hoặc khôi phục bản gốc. Bạn có trách nhiệm sao lưu dữ liệu website và cơ sở dữ liệu trong hệ thống của bạn nếu không sử dụng dịch vụ sao lưu (backup) của ICOM.

3. Thiết lập & Nội dung: ICOM không chịu trách nhiệm về nội dung website được đăng tải thông qua việc sử dụng phần mềm sCMS. Khi tiến hành thiết lập sCMS, tùy theo các gói sCMS, bạn có trách nhiệm cung cấp nội dung chi tiết dựa trên website mẫu cho ICOM để chúng tôi tiến hành hoàn tất việc thiết lập. Trong trường hợp bạn không cung cấp nội dung, ICOM sẽ thiết lập và bàn giao website với nội dung mẫu. Việc thiết lập sCMS là hoàn toàn miễn phí và do ICOM tiến hành trên hệ thống được cung cấp hoặc do ICOM cung cấp.

4. Chia sẻ hoặc chuyển nhượng: Bạn đồng ý không chia sẻ, chuyển nhượng, và mua bán phần mềm sCMS / bản quyền phần mềm sCMS cho bên thứ ba. Không chuyển đổi ngược để sở hữu bất hợp pháp mã nguồn của phần mềm sCMS. Không có những hành động bẻ khóa phầm mềm để tạo ra bản quyền sử dụng bất hợp pháp.

5. Chuyển giao phần mềm: Phần mềm sCMS được chuyển giao cho bạn theo theo cách cài đặt trên hệ thống được cung cấp hoặc hệ thống do ICOM cung cấp. Bạn có thể sao lưu sCMS bằng cách sao lưu dữ liệu website và cơ sở dữ liệu (database). Bạn cần tạo điều kiện tốt nhất và hỗ trợ để ICOM có thể chuyển giao phần mềm một cho bạn một cách suôn sẻ.

6. Các sản phẩm và dịch vụ kèm theo: Trong trang đặt hàng này bạn sẽ có cơ hội lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ kèm theo cần thiết để vận hành phần mềm. Các sản phẩm và dịch vụ này là tùy chọn không bắt buộc. Tuy nhiên, lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ do ICOM cung cấp sẽ giúp cho quá trình cài đặt suôn sẻ và nhanh chóng hơn. Các chức năng sẽ giống như quảng cáo trên website này.

7. Thanh toán và hoàn tiền: Khi mua bản quyền phần mềm sCMS, bạn phải thanh toán 100% số tiền phí bản quyền theo gói hoặc phiên bản sCMS đã lựa chọn để ICOM có thể tiến hành cấp bản quyền và chuyển giao cho bạn. Bạn có thể thanh toán để mua sCMS theo ba cách: chuyển khoản ngân hàng, tiền mặt tại trụ sở công ty, hoặc thanh toán trực tuyến. Phần mềm sCMS sao khi được thanh toán phí bản quyền sẽ không được hoàn tiền trong tất cả các trường hợp trừ khi ICOM vì lý do nào đó do về phía của chúng tôi không thể cài đặt phần mềm cho bạn trong vòng 1 tháng hoặc quá thời gian đã thỏa thuận thì bạn sẽ được hoàn tiền 100%.

8. Hỗ trợ kỹ thuật: Sau khi mua bản quyền phần mềm sCMS, bạn được hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí trong suốt thời gian bão hành. ICOM chỉ hỗ trợ kỹ thuật cho chủ sở hữu bản quyền theo đăng ký hoặc một đại diện thay mặt cho chủ sở hữu để nhận hỗ trợ về kỹ thuật. Hình thức hổ trợ là qua Email, Điện Thoại, Viber, Skype, Whatsapp, hoặc Teamviewer.Tôi đã đọc kỹ, hiểu rõ, và chấp thuận các điều khoản trên. Số địa chỉ IP 3.238.72.180 và thời điểm hiện tại sẽ thay cho chữ ký của tôi.